Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260035 -- Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb (N36MD)
  • Kód studijního plánu: NM2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24, v roce 2023 nebude otevřen

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Pokročilé materiálové inženýrství 123POMI  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Základy měření materiálových parametrů 102ZMMP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Modelování kompozitních materiálů 132MKOM  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Metody vyhodnocování dat 101MVD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Zkušebnictví a kontrola jakosti 210ZKKJ  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
1Degradace stavebních materiálů 123DSM  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Diagnostika inženýrských konstrukcí 210DIIK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Dřevo a materiály na bázi dřeva 123DMBD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Silikátové materiály 123SIMA  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
2Víceúrovňový popis cementových kompozitů 132VPCK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 11 předmětů a získat 44 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry diplomové práce
sem. Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomový seminář kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Diplomový seminář 101DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
2Diplomový seminář 102DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
2Diplomový seminář 122DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
2Diplomový seminář 123DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
2Diplomový seminář 132DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
2Diplomový seminář 210DSEM  ( Z )4 kred. ( 0+5 )
splnit 1 předmět a získat 4 kredity
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 101DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 102DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )
3Diplomová práce 122DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 123DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 132DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 210DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod 101YFAV  ( KZ )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Základy fyzikální chemie 123YFCH  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Pokročilé materiály pro stavební praxi 123YPMP  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Transportní procesy v materiálech 123YTPM  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Trvale udržitelné stavební materiály 123YTUM  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
1Přetváření a porušování materiálů 132YPRP  ( KZ )4 kred. ( 2+1 )
Stavební inženýrství - materiály a diagnostika staveb, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Elektrické měřící přístroje 102YEMP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Technologie výroby stavebních dílců 122YTSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Moderní metody navrhování stavebních materiálů 123YMNM  ( Z )4 kred. ( 1+3 )
2Numerická analýza transportních procesů 132YNAT  ( Z )4 kred. ( 2+2 )
2Projektování membránových konstrukcí 134YPMK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Měřicí metody v diagnostice 210YMMD  ( Z )4 kred. ( 2+2 )
2Speciální betony 210YSB  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
splnit minimálně 4 předměty a získat 16 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr