Stavební inženýrství - životní prostředí -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A26SIZP -- Stavební inženýrství - životní prostředí (N36ZP)
  • Kód studijního plánu: NZ2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Stochastické metody v ŽP 101STM  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
1Aplikovaná fyzika a OZE 102APOZ  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+4 )
1Environmentální hydrologie 141EHY  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Hydraulika podzemní vody 143HPVO  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Rozhodovací procesy v ŽP 143RPZP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Stavební inženýrství - životní prostředí, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody 144OUUC  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+1 )
2Sběr a vizualizace prostorových dat 155SVPD  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
Stavební inženýrství - životní prostředí, projekt kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Projekt 143DISZ  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )rozvrh
Stavební inženýrství - životní prostředí, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 143DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 9 předmětů a získat 72 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Úprava a distribuce vody 144YDUV  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+1 )
1Hydrologické procesy v městských povodích 141YHPM  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
1Silniční stavby a životní prostředí 136SSZP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
1Nástroje územního plánování 127YNUP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
1Proudění vody a transport látek v půdě 143YPVT  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Inženýrské sítě a balneo 144YISB  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+1 )rozvrh
2Ekotoxikologie a čištění odpadních vod 144YECO  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+1 )
2Říční inženýrství a fluviální procesy 141YRIF  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
2Krajinné plánování 127YKRP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Územní management 127YUZM  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Kolejové stavby a životní prostředí 137YKSZ  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Modelování povrchových procesů Z 143YMPP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Technické úpravy na drobných vodních tocích 143YTUV  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 18 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr