Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb -- studijní plán

  • Studijní program: N0732P2600ST -- Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (N36ST)
  • Kód studijního plánu: NR2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Kvalita ve stavebnictví 122KVAS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
1Příprava a řízení projektů, využití výpočetní techniky 122PRPV  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )
1Diagnostika inženýrských konstrukcí 210DIIK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 3 předměty a získat 18 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - řízení kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Inženýrské činnosti pro pozemní stavby 122ICPP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Řízení správy, provozu a údržby budov 122RPSB  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Pozemní stavby 4 124PS4C  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Technologie provádění pozemních komunikací 136TPPK  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Provoz, modernizace a rekonstrukce vodních staveb 142PMRV  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Technická a technologická zařízení budov 125TTZB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Operační výzkum a matematické modely v technologii 128OVMT  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Technologie výroby stavebních dílců 122YTSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Technologie ekologických staveb 122YTEE  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Technologie rekonstrukce historických objektů 122YTRH  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Technologie výroby stavebních materiálů 123YTVM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Manažerské informační systémy 126YMIS  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
splnit 3 předměty a získat 11 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi 122BOZF  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
2Projekt 122PRJL  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Speciální technologie 122SPTC  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Stavebně technologické projektování 122TEPR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Finanční řízení a investování 126FRIN  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Navrhování konstrukcí při provádění staveb 134NKPS  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Řízená odborná praxe 122ROPM  ( Z )4 kred. ( 0+8 )
3Diplomová práce 122DPST  ( Z )26 kred. ( 0+16 )
splnit 8 předmětů a získat 61 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr