Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb -- studijní plán

  • Studijní program: N0732P260003 -- Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb (N36ST)
  • Kód studijního plánu: NR2023
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Kvalita ve stavebnictví 122KVAS  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+2 )rozvrh
1Příprava a řízení projektů, využití výpočetní techniky 122PRPV  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )rozvrh
1Diagnostika inženýrských konstrukcí 210DIIK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 19 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - oborový kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Pozemní stavby 4 124PS4C  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Technologie provádění pozemních komunikací 136TPPK  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Provoz, modernizace a rekonstrukce vodních staveb 142PMRV  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Technická a technologická zařízení budov 125TTZB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Operační výzkum a matematické modely v technologii 128OVMT  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinně volitelný předmět, výběr dle typu bc. studia
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - dle bc. studia kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Inženýrské činnosti pro pozemní stavby 122ICPP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Řízení správy, provozu a údržby budov 122RPSB  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
Poznámka: Absolventi bc. programu Stavitelství si volí předmět 122RPSB, absolventi bc. programu Stavební inženýrství - Příprava, realizace a provoz staveb si volí předmět 122ICPP, absolventi jiných programů si musí zapsat oba předměty - 122ICPP i 122RPSB.
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, PV předměty - technologie kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Technologie výroby stavebních dílců 122YTSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Technologie ekologických staveb 122YTEE  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Technologie rekonstrukce historických objektů 122YTRH  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Technologie výroby stavebních materiálů 123YTVM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Manažerské informační systémy 126YMIS  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Řízení BOZP ve stavební firmě a na staveništi 122BOZF  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )
2Projekt 122PRJL  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Speciální technologie 122SPTC  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Stavebně technologické projektování 122TEPR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Finanční řízení a investování 126FRIN  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
2Navrhování konstrukcí při provádění staveb 134NKPS  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Poznámka: Pro zápis předmětu Projekt - 122PRJL je nutné v průběhu magisterského nebo předchozího bakalářského studia absolvovat kombinaci předmětů Provozování a správa budov - 122PSBL nebo Řízení správy, provozu a údržby budov - 122RPSB a Inženýrské činnosti pro pozemní stavby - 122ICPS nebo Inženýrské činnosti pro pozemní stavby - 122ICPP.
Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Řízená odborná praxe 122ROPM  ( Z )4 kred. ( 0+8 )
3Diplomová práce 122DPST  ( Z )26 kred. ( 0+16 )
splnit 8 předmětů a získat 60 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr