Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BV202000
  • Studijní obor nebo specializace: Vodní hospodářství a vodní stavby (36R0SIV )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Betonové a zděné konstrukce V 133BZKV  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )133NNKB
5Hydrologie a klimatologie 141HYKL  ( Z,ZK )7kred. ( 3+3 )
5Hydraulika 2 141HYA2  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )141HYA
5Jezy a vodní cesty 142JVCE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
5Hydropedologie 143HYP  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )
Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Vodní toky 141VTO  ( Z,ZK )5kred. ( 3+1 )rozvrh
6Výuka v terénu (1 týden) 141VYV1  ( Z )2kred. ( 0+2 )rozvrh
6Přehrady a provoz vodních děl 142PPVD  ( Z,ZK )5kred. ( 2+3 )rozvrh
6Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby 141PVTS  ( KZ )5kred. ( 0+4 )141HYA rozvrh
6Závlahy a odvodňovací systémy 143ZAOS  ( Z,ZK )6kred. ( 4+2 )rozvrh
6Úprava a distribuce pitné vody 144UDPV  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )rozvrh
Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Ocelové a dřevěné konstrukce 134ODKV  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )134NNKO rozvrh
7Zakládání staveb V 135ZSVV  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )
7Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině 143PSOK  ( KZ )5kred. ( 0+4 )
7Rybníky a stavby na drobných vodních tocích 143RSDT  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )
7Stokování a čištění odpadních vod 144SCOV  ( Z,ZK )8kred. ( 4+2 )
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0kred. ( 0+6 )
Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
8Nádrže a vodohospodářské soustavy 142NVS  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
8Využití vodní energie 142VVE  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 20 předmětů a získat 108 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 141BAPV  ( Z )12kred. ( 0+10 )100ODPR
141PVTS
143PSOK
rozvrh
8Bakalářská práce 142BAPV  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 143BAPV  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 144BAPV  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr