Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BZ202000
  • Studijní obor nebo specializace: Inženýrství životního prostředí (36R0SIZ )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Veřejná infrastruktura sídel 127VEIS  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+2 )
5Betonové a zděné konstrukce Z 133BZKZ  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )133NNKB
5Zakládání staveb a hydrogeologie 135ZSH  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )135GM2I
5Klimatologie, meteorologie, hydrologie 141KMH  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
5Pedologie 143PED  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Ocelové a dřevěné konstrukce 134ODKV  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )134NNKO rozvrh
6Vodní toky 141VTO  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )rozvrh
6GIS a pozemkové úpravy 143GIPU  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+3 )rozvrh
6Vodní hospodářství obcí 144VHOB  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )rozvrh
6Výuka v terénu (1 týden) 141VYV1  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
splnit 10 předmětů a získat 55 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Projekt 1 127PZ01  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
6Projekt 1 141PZ01  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
6Projekt 1 142PZ01  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
6Projekt 1 143PZ01  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Dopravní stavby a životní prostředí 136DSZP  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )136DSUZ
7Odpady a kontaminace 143ODKO  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
7Tvorba a ochrana krajiny 143TOKT  ( Z,ZK )7 kred. ( 2+2 )
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
splnit 4 předměty a získat 19 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt 2 101PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 125PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 127PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 133PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2135PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 136PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 137PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 141PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 142PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 143PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 144PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 154PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 155PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2 220PZ02  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Hydroekologický monitoring a modelování 141YHMM  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
7Protierozní ochrana 143YPEO  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
7Územní plánování sídel a krajiny 127YPSK  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Technologie staveb Z 122TSVZ  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )rozvrh
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
8Dendrologie a ochrana krajiny 143DEOK  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+3 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 18 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 143BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
xxxPZ01
xxxPZ02
rozvrh
8Bakalářská práce 101BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
xxxPZ01
xxxPZ02
rozvrh
8Bakalářská práce 127BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
xxxPZ01
xxxPZ02
rozvrh
8Bakalářská práce 133BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
xxxPZ01
xxxPZ02
rozvrh
8Bakalářská práce 135BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 136BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 137BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 141BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 142BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 144BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 154BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 155BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 220BAPZ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr