Civil Engineering -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260010 -- Civil Engineering (B36CE)
  • Kód studijního plánu: BD2020
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: valid from 2020/21 to 2022/23

Povinné předměty
sem. Civil Engineering, 1st semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Constructive Geometry 101CG01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
1Mathematics 1 101MT01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
1Building Materials 123BM01  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
1BIM 126BIME  ( Z )1kred. ( 1+1 )rozvrh
1Structural Mechanics 1 132ST01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )rozvrh
1Fieldwork Surveying 154FS01  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )rozvrh
1Czech/Foreign Language 1 104CFL1  ( Z )1kred. ( 0+2 )rozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0kred. ( 0+2 )
Civil Engineering, 2nd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Mathematics 2 101MT02  ( Z,ZK )6kred. ( 2+3 )101MT01
2Physics 102PHD  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )
2Social Sciences 105SOSC  ( Z,ZK )5kred. ( 4+1 )
2Chemistry 123BUC  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )
2Structural Mechanics 2 132ST02  ( Z,ZK )6kred. ( 2+2 )132ST01
2Soil Mechanics 1 135SOM1  ( Z )3kred. ( 2+1 )
2Czech/Foreign Language 2 104CL2  ( Z,ZK )2kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0kred. ( 0+2 )
Civil Engineering, 3rd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Mathematics 3 101MT03  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )101MT02 rozvrh
3Building Structures 1 124BSD1  ( Z )4kred. ( 2+1 )rozvrh
3Theory of Elasticity 132TELA  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )101MT02
132ST02
rozvrh
3Soil Mechanics 2 135SOM2  ( Z,ZK )5kred. ( 2+1 )135SOM1 rozvrh
3Hydraulics 141HYAE  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
3Water and Environmental Engineering 142WEE  ( Z,ZK )4kred. ( 3+1 )rozvrh
Civil Engineering, 4th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Building Structures 2 124BSD2  ( Z,ZK )5kred. ( 2+1 )124BSD1
4Economics and Management 126ECM  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )
4Structural Mechanics 3 132SM3E  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )132ST02
4Fundamentals of Structural Design - Concrete 133FSTC  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )132TELA
4Fundamentals of Structural Design - Steel 134FSTT  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )132TELA
4Transp. Structures and Urban Planning 136TSUP  ( Z,ZK )6kred. ( 5+1 )
Civil Engineering, 5th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Building Physics 124BPH  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )rozvrh
5Structural Analysis 132STA  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )132SM3E
132TELA
rozvrh
5Concrete and Masonry Structures 1 133CM01  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )133FSTC rozvrh
5Steel Structures 134ST01  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )134FSTT rozvrh
5Foundation of Structures 135FS01  ( Z,ZK )7kred. ( 3+3 )135SOM2 rozvrh
Civil Engineering, 6th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Non-loadbearing Construction 124BC01  ( Z,ZK )7kred. ( 2+3 )124BPH
6Structural Design Project 1 124SDP1  ( KZ )6kred. ( 0+4 )124BPH
124BSD1
6Buildings Services Systems 125BSE  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )
6Concrete and Masonry Structures 2 133CM02  ( Z,ZK )7kred. ( 4+2 )133FSTC
6Timber Structures 134TS01  ( Z,ZK )5kred. ( 3+1 )132TELA
Civil Engineering, 7th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0kred. ( 0+6 )
7Technology of Construction 122TCD  ( Z,ZK )6kred. ( 4+2 )rozvrh
7Material Engineering 123MED  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
7Building Structures 3 124BSD3  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )124BSD2 rozvrh
7Failures, Deterioration, Renovations 124PDRD  ( Z,ZK )3kred. ( 2+1 )124BSD1 rozvrh
7Buildings Services Systems 2 125BSE2  ( Z,ZK )5kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 44 předmětů a získat 202 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Civil Engineering, Project, 7th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Structural Design Project 2 124SDP2  ( KZ )6kred. ( 0+4 )124SDP1 rozvrh
7Structural Design Project 2 133SDP2  ( KZ )6kred. ( 0+4 )124SDP1 rozvrh
7Structural Design Project 2 134SDP2  ( KZ )6kred. ( 0+4 )124SDP1 rozvrh
7Structural Design Project 2 135SDP2  ( KZ )6kred. ( 0+4 )124SDP1 rozvrh
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Physics - Seminar 102PHS  ( Z )2kred. ( 0+2 )rozvrh
7CAD 1 (E) 124CADE  ( KZ )3kred. ( 0+3 )rozvrh
7Energy Optimised Timber Buildings124YEOT  ( Z )2kred. ( 1+1 )rozvrh
7Complex Construction Detailing124YKSE  ( Z )2kred. ( 1+1 )rozvrh
7Computer graphics 128CGR  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
7Modern Methods of Optimization 132MMO  ( Z )2kred. ( 1+1 )rozvrh
7Basis of Bridges Design 133YBBD  ( Z )2kred. ( 1+1 )
7Timber Based Structures 134TBS  ( Z )2kred. ( 1+1 )
7Rail Traffic and Environment 137TENV  ( Z,ZK )2kred. ( 1+1 )rozvrh
7Soil Physics for Engineers 143ESP  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
7Balneotechnology 144BT1  ( ZK )2kred. ( 2+0 )rozvrh
7Drinking Water Management 144WS  ( KZ )2kred. ( 2+0 )rozvrh
8Probability and Statistics 101MPRS  ( ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
8BIM - Revit Architecture 124BIMR  ( KZ )2kred. ( 1+1 )rozvrh
8Civil Engineering in Developing Countries 124EDC  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
8Management in Construction Company 126YMCC  ( Z )2kred. ( 1+1 )
8C# Programming and Application Development 128CS1  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
8C# 2 - Advanced Application Development 128CS2  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )rozvrh
8Computer Use Fundamentals 128YIND  ( Z )2kred. ( 0+2 )rozvrh
8Architectural CAD Modelling 1 129ACM1  ( KZ )3kred. ( 0+3 )rozvrh
8Architectural CAD Modelling 2 129ACM2  ( KZ )3kred. ( 0+3 )rozvrh
8Composition and Theory of Architecture 129CTA  ( KZ )2kred. ( 0+2 )rozvrh
8Computer Aided Structural Design 133CASD  ( Z )2kred. ( 1+1 )rozvrh
8Concrete Bridges 133YCB  ( Z,ZK )4kred. ( 2+2 )
8Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. 134FSTS  ( Z )2kred. ( 1+1 )
8Glass Structures 134GSTR  ( Z )2kred. ( 1+1 )
8Stainless Steel and Aluminium Structures 134SAL  ( Z )2kred. ( 1+1 )
8Environmental engineering 143ENE  ( Z,ZK )4kred. ( 2+1 )rozvrh
splnit minimálně 4 předměty a získat 8 kreditů
Povinné předměty
sem. Civil Engineering, 8th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Fire Safety and Healthy Buildings 124FSHB  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
8Construction Management 126CMAN  ( Z,ZK )6kred. ( 3+2 )
splnit 2 předměty a získat 12 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Civil Engineering, Bachelor Project kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bachelor Project 102BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )100ODPR
124SDP1
xxxSDP2
rozvrh
8Bachelor Project 122BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 123BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 124BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 125BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 132BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 133BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 134BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 135BPRO  ( Z )12kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr