Civil Engineering -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260010 -- Civil Engineering (B36CE)
  • Kód studijního plánu: BD2020
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: valid from 2020/21

Povinné předměty
sem. Civil Engineering, 1st semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Constructive Geometry 101CG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Mathematics 1 101MT01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )
1Building Materials 123BM01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1BIM 126BIME  ( Z )1 kred. ( 1+1 )
1Structural Mechanics 1 132ST01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )
1Fieldwork Surveying 154FS01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )
1Czech/Foreign Language 1 104CFL1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
Civil Engineering, 2nd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Mathematics 2 101MT02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MT01 rozvrh
2Physics 102PHD  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Social Sciences 105SOSC  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
2Chemistry 123BUC  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Structural Mechanics 2 132ST02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132ST01 rozvrh
2Soil Mechanics 1 135SOM1  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Czech/Foreign Language 2 104CL2  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
Civil Engineering, 3rd semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Mathematics 3 101MT03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MT02
3Building Structures 1 124BSD1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )
3Theory of Elasticity 132TELA  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MT02
132ST02
3Soil Mechanics 2 135SOM2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135SOM1
3Hydraulics 141HYAE  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
3Water and Environmental Engineering 142WEE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )
Civil Engineering, 4th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Building Structures 2 124BSD2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )124BSD1 rozvrh
4Economics and Management 126ECM  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Structural Mechanics 3 132SM3E  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132ST02 rozvrh
4Fundamentals of Structural Design - Concrete 133FSTC  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132TELA rozvrh
4Fundamentals of Structural Design - Steel 134FSTT  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132TELA rozvrh
4Transp. Structures and Urban Planning 136TSUP  ( Z,ZK )6 kred. ( 5+1 )rozvrh
Civil Engineering, 5th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Building Physics 124BPH  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
5Structural Analysis 132STA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132SM3E
132TELA
5Concrete and Masonry Structures 1 133CM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )133FSTC
5Steel Structures 134ST01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )134FSTT
5Foundation of Structures 135FS01  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )135SOM2
Civil Engineering, 6th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Non-loadbearing Construction 124BC01  ( Z,ZK )7 kred. ( 2+3 )124BPH rozvrh
6Structural Design Project 1 124SDP1  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124BPH
124BSD1
rozvrh
6Buildings Services Systems 125BSE  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
6Concrete and Masonry Structures 2 133CM02  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )133FSTC rozvrh
6Timber Structures 134TS01  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )132TELA rozvrh
Civil Engineering, 7th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
7Technology of Construction 122TCD  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )
7Material Engineering 123MED  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
7Building Structures 3 124BSD3  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )124BSD2
7Failures, Deterioration, Renovations 124PDRD  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )124BSD1
7Buildings Services Systems 2 125BSE2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 44 předmětů a získat 202 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Civil Engineering, Project, 7th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Structural Design Project 2 124SDP2  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124SDP1
7Structural Design Project 2 133SDP2  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124SDP1
7Structural Design Project 2 134SDP2  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124SDP1
7Structural Design Project 2 135SDP2  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124SDP1
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Physics - Seminar 102PHS  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
7CAD 1 (E) 124CADE  ( KZ )3 kred. ( 0+3 )rozvrh
7Energy Optimised Timber Buildings 124YEOT  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Complex Construction Detailing 124YKSE  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Computer graphics 128CGR  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
7Modern Methods of Optimization 132MMO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Basis of Bridges Design 133YBBD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Timber Based Structures 134TBS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Rail Traffic and Environment 137TENV  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
7Soil Physics for Engineers 143ESP  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
7Balneotechnology 144BT1  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )
7Drinking Water Management 144WS  ( KZ )2 kred. ( 2+0 )
8Probability and Statistics 101MPRS  ( ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
8BIM - Revit Architecture 124BIMR  ( KZ )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Civil Engineering in Developing Countries 124EDC  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
8Management in Construction Company 126YMCC  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8C# Programming and Application Development 128CS1  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
8C# 2 - Advanced Application Development 128CS2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
8Computer Use Fundamentals 128YIND  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Architectural CAD Modelling 1 129ACM1  ( KZ )3 kred. ( 0+3 )rozvrh
8Architectural CAD Modelling 2 129ACM2  ( KZ )3 kred. ( 0+3 )rozvrh
8Composition and Theory of Architecture 129CTA  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Computer Aided Structural Design 133CASD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Concrete Bridges 133YCB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
8Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. 134FSTS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Glass Structures 134GSTR  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Stainless Steel and Aluminium Structures 134SAL  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Environmental engineering 143ENE  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
splnit minimálně 4 předměty a získat 8 kreditů
Povinné předměty
sem. Civil Engineering, 8th semester kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Fire Safety and Healthy Buildings 124FSHB  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
8Construction Management 126CMAN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 2 předměty a získat 12 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Civil Engineering, Bachelor Project kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bachelor Project 102BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
124SDP1
xxxSDP2
rozvrh
8Bachelor Project 122BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 123BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 124BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 125BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 132BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 133BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 134BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bachelor Project 135BPRO  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr