Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BM202000
  • Studijní obor nebo specializace: Materiálové inženýrství (36R0SIM )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Chemie ve stavebnictví 123CHEM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
5Studium struktury a vlastností materiálů 123SSVM  ( KZ )3 kred. ( 2+1 )
5Základy zkušebnictví 123ZAZK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
5Stavební fyzika 124SF01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
5Analýza konstrukcí 132ANKC  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132SM3
5Betonové a zděné konstrukce 1 133BK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )133NNKB
Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Technologie staveb C 122TSC  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )rozvrh
6Materiály pro ochranu památek 123MAOP  ( KZ )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
6Projekt 1 124P01C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124PSI2
124SF01
rozvrh
6Technická zařízení budov 125TBU  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
6Betonové a zděné konstrukce 2 133BK02  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )133NNKB rozvrh
6Ocelové a dřevěné konstrukce 134ODKM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )134NNKO rozvrh
Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Ekologicky příznivé materiály 123EPMA  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
7Vliv prostředí na stavební materiály 123VPMA  ( Z,ZK )7 kred. ( 2+2 )
7Ochrana a obnova památek 129OOP  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
7Diagnostika materiálů 210DIMA  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
splnit 17 předmětů a získat 82 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 7. semestr, projekt kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt 2M 123P02M  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )
7Projekt 2M210P02M  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Technologie výroby stavebních materiálů 123TVSM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
8Diagnostika staveb 210DIST  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 16 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Stavební materiály pro sofistikované aplikace 123YSMA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7BIM pro pozemní stavby 1 124YBM1  ( Z )4 kred. ( 1+3 )
7Komplexní stavební detail 124YKSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Numerické metody v inž. úlohách 132YNMI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Nosné konstrukce ze skla 134YNKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Numerická analýza transportních procesů 123YATP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy 124YDRS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Rekonstrukce historických a památkových staveb 124YRHS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Modelování a vyztužování betonových prvků 133YMVB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Dřevo a udržitelná výstavba 134YDUV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Tenkostěnné a spřažené konstrukce 134YTSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 123BAPM  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce210BAPM  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr