Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BQ202000
  • Studijní obor nebo specializace: Požární bezpečnost staveb (36R0SIQ )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5IZS a ochrana obyvatelstva Q 124IZSQ  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
5Pozemní stavby 3Q 124PS3Q  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )124PSI2
5Poruchy, degradace, rekonstrukce Q 124PDRQ  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )124PSI2
5Betonové a zděné konstrukce Q 133BZKQ  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )133NNKB
5Ocelové konstrukce 1 134OK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )134NNKO
5Tepelná a mechanická zatížení Q 134TMZQ  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Kompletační konstrukce Q 124KKQ  ( Z,ZK )7 kred. ( 2+3 )rozvrh
6Požární bezpečnost staveb Q 124PBSQ  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
6Projekt 1-Q 124PR1Q  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )124PS3Q rozvrh
6Technická zařízení budov - Q 125TBUQ  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
6Dřevěné konstrukce 1 134DK01  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )132PRPE
rozvrh
Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Spolehlivost systémů 101SPSY  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )
7Projekt 2-Q 124PR2Q  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )124PR1Q
7Požárně bezpečnostní zařízení 125PBZQ  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )
7Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí 133PSBZ  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )133BZKQ
7Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí 134PSOD  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Technologie staveb Q 122TSQ  ( ZK )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
8Požární represe 124PORE  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
8Zakládání a podzemní stavby 135ZPS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 45 předmětů a získat 221 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Modelování a vyztužování betonových prvků 133YMVB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
6Dřevo a udržitelná výstavba 134YDUV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
6Nosné konstrukce ze skla 134YNKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
6Tenkostěnné a spřažené konstrukce 134YTSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7BIM pro pozemní stavby 1 124YBM1  ( Z )4 kred. ( 1+3 )
7Řízení vlastní stavební firmy 126YVSF  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Numerické metody v inž. úlohách 132YNMI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Výpočty konstrukcí na počítači 1 132YPM1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Navrhování betonových konstr. na poč. C 133YBKC  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
7Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí 134YMOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 124BAPQ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
124PR1Q
124PR2Q
rozvrh
8Bakalářská práce 125BAPQ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 133BAPQ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 134BAPQ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 135BAPQ  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr