Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260038 -- Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby (N36KD)
  • Kód studijního plánu: NK20230001
  • Studijní obor nebo specializace: Inženýrské konstrukce (36T0KDIK )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Numerické řešení diferenciálních rovnic 101NRDR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Numerická analýza konstrukcí 132NAK  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geotechnika 135GET  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 15 kreditů
Předměty specializace
sem. specializace Inženýrské konstrukce, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Dynamika stavebních konstrukcí 2 132DY02  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
1Betonové konstrukce 3K 133B03K  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Ocelové konstrukce 2K 134O02K  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 3 předměty a získat 14 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Fyzika pevných látek ve stavebnictví 102YFPL  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Dynamika dopravních staveb 132YDDS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Moderní metody optimalizace 132YMMO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Seizmické inženýrství 132YSEI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Spolehlivost stavebních konstrukcí 132YSSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Beton v extrémních podmínkách 133YBEX  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Betonové mosty 2 133YBM2  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Dřevěné konstrukce a mosty 134YDKM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. 134YROK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Stabilita a modelování ocelových konstrukcí 134YSMK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Geotechnický software pro numerické modely 135YGSM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Základy lomařství 135YZAL  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Ekologie a estetika silničních komunikací 136YEES  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Letiště 136YLET  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Diagnostika staveb kolejové dopravy 137YDKP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
1Laboratoř geotechniky 220YLPG  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
Poznámka: V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, společná část, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Experimentální analýza a diagnostika K 132EADK  ( KZ )3 kred. ( 1+2 )
splnit 1 předmět a získat 3 kredity
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Diplomový seminář 101DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
2Diplomový seminář 132DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
2Diplomový seminář 133DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Diplomový seminář 134DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Diplomový seminář 135DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Diplomový seminář 136DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
2Diplomový seminář 137DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
2Diplomový seminář 210DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
2Diplomový seminář 220DISE  ( Z )4 kred. ( 0+4 )
splnit 1 předmět a získat 4 kredity
Předměty specializace
sem. specializace Inženýrské konstrukce, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Betonové konstrukce 4K 133B04K  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Ocelové mosty 2 134OCM2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Silniční stavby 3K 136S03K  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
2Železniční stavby 2K 137Z02K  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
splnit 4 předměty a získat 18 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Metoda časové diskretizace 101YMCD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Matematická statistika pro techniky 101YMST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Numerické metody 101YNUM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2BIM - Základy informačního modelování 126YBIM  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
2Diagnostika stavebních konstrukcí 132YDSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Mikromechanika cementových kompozitů 132YMCK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Nelineární analýza materiálů a konstrukcí 132YNAK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Numerická analýza konstrukcí 2 132YNA2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Výpočty konstrukcí na počítači 2 132YPM2  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Univerzální principy mechaniky 132YUPM  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Aplikace teorie konstrukcí 133YATK  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
2Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 133YPNB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Rekonstrukce a zesilování mostů 133YRZM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Vysokohodnotné betony 133YVHB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Hliníkové a nerezové konstrukce 134YHNK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Nosné dřevěné konstrukce střech 134YNDK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Navrhování skleněných konstrukcí 134YNSK  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
2Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí 134YPOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. 134YSOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Speciální ocelové konstrukce 134YSOK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Geotechnický monitoring 135YGEM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Mechanika podzemních konstrukcí 135YMPK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Zemní konstrukce 135YZKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Mechanika vozovek 136YMVZ  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Projekt - křižovatky na poz. komunikacích 136YPPK  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
2Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku 137YAZS  ( KZ )2 kred. ( 0+2 )
2Ekologické aspekty dopravy 137YEAD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
Poznámka: V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 101DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 132DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 133DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 134DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 135DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 136DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 137DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 210DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 220DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr