Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb -- studijní plán

  • Studijní program: N0732A260039 -- Stavební inženýrství - pozemní stavby (N36PS)
  • Kód studijního plánu: NC20230001
  • Studijní obor nebo specializace: Projektování pozemních staveb (36T0PSP )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 90

Informace: platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Povinné předměty
sem. Projektování pozemních staveb, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Matematika PS 101MAPS  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )
1Pozemní stavby 4 124PS4C  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Integrované navrhování budov 124INBB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
1Betonové a ocelové konstrukce 133BOKO  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
1Komplexní stavební detail 124KOSD  ( KZ )3 kred. ( 0+2 )
1Projekt 3C 124P03C  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )
splnit 6 předmětů a získat 23 kreditů
Povinně volitelný předmět, výběr dle typu bc. studia
sem. Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Poruchy a rekonstrukce budov 1 124YPR1  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
1Přehled vývoje architektury PS 129YPVA  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
splnit 1 předmět a získat 3 kredity
Povinně volitelné předměty
sem. Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Fyzika pevných látek ve stavebnictví 102YFPL  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Technologie výroby stavebních dílců 122YTSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Akustika a denní osvětlení budov 124YADO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Cirkulární principy ve výstavbě budov 124YCPV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. 124YDPH  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Demolice staveb a recyklace materiálů 124YDSR  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Principy požární bezpečnosti staveb 124YPBS  ( ZK )2 kred. ( 1+1 )
1Poruchy a rekonstrukce budov 124YPRS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Obnovitelné zdroje energie 125OZE1  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
1Přetváření a porušování materiálů 132PRPM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Statika v architektuře 132YKPA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Moderní metody optimalizace 132YMMO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Seizmické inženýrství 132YSEI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Spolehlivost stavebních konstrukcí 132YSSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Beton v extrémních podmínkách 133YBEX  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Dřevěné konstrukce a mosty 134YDKM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. 134YROK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Stabilita a modelování ocelových konstrukcí 134YSMK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Geotechnický software pro numerické modely 135YGSM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Diagnostika vlastností stav. materiálů a výrob 210YDSM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
1Speciální betony 210YSB  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
Poznámka: V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.
splnit minimálně 1 předmět a získat 4 kredity
Povinné předměty
sem. Projektování pozemních staveb, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Zakládání staveb 2 135ZS02  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Diagnostika konstrukcí a budov 132DKBU  ( KZ )3 kred. ( 1+2 )rozvrh
2Stavební tepelná technika 2 124TT2C  ( KZ )3 kred. ( 1+2 )rozvrh
2Poruchy a rekonstrukce budov 2 124PDR2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Dřevostavby 124DRS  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Dynamika konstrukcí budov 132DYKC  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Projekt 4C 124P04C  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
splnit 7 předmětů a získat 25 kreditů
Povinně volitelný předmět, výběr dle typu bc. studia
sem. Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Pozemní stavby 5 124PS5C  ( Z )3 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Typologie budov PS 129TYBC  ( Z )3 kred. ( 1+1 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 3 kredity
Povinně volitelné předměty
sem. Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Úvod do funkcionální analýzy a variačních metod 101YFAV  ( KZ )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Metoda časové diskretizace 101YMCD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Matematická statistika pro techniky 101YMST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Numerické metody 101YNUM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí 123YMPU  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Halové a velkorozponové konstrukce budov 124YHVK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Komplexní hodnocení kvality budov 124YKHK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Modelování budov - BIM 124YMOB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Prefabrikované konstrukce 124YPFS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Prefabrikované a montované konstrukce 124YPS5  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Rekonstrukce historických a památkových staveb 124YRHS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Technologická zařízení budov 125YTCH  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
2BIM ve veřejných investicích 126YBVE  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
2Projekt z developmentu 126YPDV  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Nelineární analýza materiálů a konstrukcí 132YNAK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Numerická analýza konstrukcí 2 132YNA2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Výpočty konstrukcí na počítači 2 132YPM2  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Statika a rekonstrukce histor. konstr. 132YSHK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Univerzální principy mechaniky 132YUPM  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Aplikace teorie konstrukcí 133YATK  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Modelování a vyztužování betonových prvků 133YMVB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 133YPNB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Vysokohodnotné betony 133YVHB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Hliníkové a nerezové konstrukce 134YHNK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Nosné dřevěné konstrukce střech 134YNDK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Navrhování skleněných konstrukcí 134YNSK  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Projektování membránových konstrukcí 134YPMK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
2Požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí 134YPOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Styčníky ocelových a dřevěn. konstr. 134YSOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Speciální ocelové konstrukce 134YSOK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Výpočty podzemních konstrukcí na počítači 135YVPZ  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
Poznámka: V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Diplomová práce 124DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 132DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 133DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 134DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
3Diplomová práce 135DPM  ( Z )30 kred. ( 0+24 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 30 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr