Stavitelství -- studijní plán

  • Studijní program: B0732P260002 -- Stavitelství (B36ST)
  • Kód studijního plánu: BR201900
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022

Povinné předměty
sem. Stavitelství, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie R 101KGR  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika R1 101MAR1  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Mechanizace staveb 122MEST  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Pozemní stavby 1R 124PSR1  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
1Stavební mechanika R1 132SMR1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Hydraulika R 141HYDR  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )
Stavitelství, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika R2 101MAR2  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MAR1
rozvrh
2Stavební hmoty R 123SHR  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
2Pozemní stavby 2R 124PSR2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSR1 rozvrh
2Stavební mechanika R2 132SMR2  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SMR1
rozvrh
2Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
2Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavitelství, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Technologie staveb L1 122TS1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
3Stavební fyzika 1 124SF1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
3BIM pro stavitelství 126BIMS  ( Z )1 kred. ( 1+1 )
3Pružnost a pevnost 132PRUR  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MAR2
132SMR2
rozvrh
3Geomechanika R2 135GM2R  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )135GM01
3Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
Stavitelství, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Technologie staveb R 122TSR  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )122TS1 rozvrh
4Kompletační konstrukce R 124KKR  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )124SF1
rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Nosné konstrukce R - Beton 133NKRB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRUR rozvrh
4Nosné konstrukce R - Ocel 134NKRO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRUR rozvrh
4Zakládání staveb E 135ZSE  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
Stavitelství, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5BZOP při provádění staveb 122BPPS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
5Organizace výstavby 122ORVY  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
5Realizace beton. a zděných kostrukcí 133RBZS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )133NNxB
5Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí 134ROD  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )134NNxO
5Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavitelství, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Projekt R1 122PJ1R  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
6Technická zařízení budov R 125TZBR  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
6Kalkulace a nabídky R 126KANR  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
6Realizace pozemních komunikací 136RPK  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )136DSUZ rozvrh
6Realizace vodohospodářských staveb 142RVS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )142VIZP rozvrh
Stavitelství, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7BIM při provádění staveb 122BIMP  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )
7Inženýrské činnosti pro pozemní stavby 122ICPS  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
7Manažerství kvality ve stavebnictví 122MKST  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )
7Projekt R2 122PJ2R  ( KZ )4 kred. ( 0+4 )122PJ1R
7Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 39 předmětů a získat 205 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavitelství, povinně volitelný předmět kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Právo 105PRA  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
7Sociologie a psychologie 105YSAS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Technologie přípravných procesů 122YTPP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Zvláštní stavby a technologie 122YZST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Komplexní stavební detail 124YKSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Lehké obvodové pláště budov 124YLOP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Zakreslování stavebních konstrukcí 124YZSK  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
7Navrhování systémů TZB 125YNST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Personalistika 126YPER  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Řízení vlastní stavební firmy 126YVSF  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb 142YKGV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Bezvýkopové technologie inženýrských sítí 144BTIS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Diagnostika staveb 210YDIR  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Stavitelství, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Řízená odborná praxe 122ROP  ( Z )18 kred. ( 0+15 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 18 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavitelství, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 122BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 124BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 125BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 126BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 133BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 134BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 136BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 137BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 141BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 142BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 143BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 210BAPR  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr