Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BC202000
  • Studijní obor nebo specializace: Pozemní stavby (36R0SIC )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 5.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Stavební fyzika 124SF01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
5Analýza konstrukcí 132ANKC  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132SM3 rozvrh
5Betonové a zděné konstrukce 1 133BK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )133NNKB rozvrh
5Ocelové konstrukce 1 134OK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )134NNKO rozvrh
5Zakládání staveb 1 135ZS01  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )135GM2I rozvrh
Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 6.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Kompletační konstrukce C 124KK01  ( Z,ZK )7 kred. ( 2+3 )124SF01
6Projekt 1 124P01C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124PSI2
124SF01
rozvrh
6Technické zařízení budov 1 125TZ01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
6Betonové a zděné konstrukce 2 133BK02  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )133NNKB
6Dřevěné konstrukce 1 134DK01  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )132PRPE
Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 7.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Technologie staveb C 122TSC  ( Z,ZK )6 kred. ( 4+2 )rozvrh
7Materiálové inženýrství 123MAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
7Poruchy, degradace, rekonstrukce 124PDRC  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )124PSI2 rozvrh
7Pozemní stavby 3C 124PS3C  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )124PSI2 rozvrh
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
7Technické zařízení budov 2 125TZ02  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 15 předmětů a získat 82 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt 2C 123P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
7Projekt 2C 124P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
7Projekt 2C 125P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
7Projekt 2C 133P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
7Projekt 2C 134P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
7Projekt 2C 135P02C  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )124P01C rozvrh
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 8.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov 124PBZN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 2 předměty a získat 12 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Aplikovaná statistika 101YAST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Měření ve stavebnictví 102YMES  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
7Bezpečnost pracovního prostředí 122YBPP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Technologie výroby stavebních materiálů 123YTVM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7BIM pro pozemní stavby 1 124YBM1  ( Z )4 kred. ( 1+3 )rozvrh
7Komplexní stavební detail 124YKSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Numerická analýza konst. pozem. stav. 124YNAK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Střešní pláště budov 124YSPB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )124KK01
rozvrh
7Moderní metody optimalizace 132YMMO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Numerické metody v inž. úlohách 132YNMI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Programování inžen. výpočtů v C++ 1 132YPV1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Technologie betonu 133YTB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí 134YMOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. 134YPNK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Požár a výbuch 1 102POV1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Manažerství kvality ve stavebnictví 122YMKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Chemie ve stavebnictví 123YCHS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Num. analýza transp. procesů 123YNTP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy 124YDRS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Lehké obvodové pláště budov 124YLOP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Prefabrikované konstrukce 124YPFS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Rekonstrukce historických a památkových staveb 124YRHS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Navrhování systémů TZB 125YNST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Počítačové modelování systémů TZB 125YPMT  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Řízení vlastní stavební firmy 126YVSF  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Výpočty konstrukcí na počítači 1 132YPM1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Statika a rekonstrukce histor. konstr. 132YSHK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Navrhování betonových konstr. na poč. C 133YBKC  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Betony speciálních vlastností 133YBSV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Modelování a vyztužování betonových prvků 133YMVB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 133YPNB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Dřevo a udržitelná výstavba 134YDUV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Nosné konstrukce ze skla 134YNKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Pomocné dřevěné a kovové konst. 134YPDK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Tenkostěnné a spřažené konstrukce 134YTSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Inženýrská geologie 135YING  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Podzemní urbanismus 135YPZU  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Výpočty základových konstrukcí na počítači 135YVZK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
splnit minimálně 3 předměty a získat 8 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 102BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
124P01C
xxxP02C
rozvrh
8Bakalářská práce 123BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 124BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 125BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 132BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 133BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 134BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 135BAPC  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr