Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby -- studijní plán

  • Studijní program: B0732A260008 -- Stavební inženýrství (B36SI)
  • Kód studijního plánu: BK202000
  • Studijní obor nebo specializace: Konstrukce a dopravní stavby (36R0SIK )
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, varianta J, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Konstruktivní geometrie 101KG01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Matematika 1 101MA01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
1Společenské vědy a vývoj architektury 105SVAI  ( Z,ZK )5 kred. ( 4+1 )rozvrh
1Chemie 123CHE  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
1Stavební mechanika 1 132SM01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Geomechanika 1 135GM01  ( Z )3 kred. ( 2+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Matematika 2 101MA02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )101MA01
rozvrh
2Fyzika 102FYI  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
2Stavební hmoty 123SH01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2BIM 126BIM1  ( Z )1 kred. ( 1+1 )rozvrh
2Stavební mechanika 2 132SM02  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )132SM01
rozvrh
2Stavební geodézie 154SG01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+3 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3 101MA03  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02
rozvrh
3Pozemní stavby 1I 124PSI1  ( Z )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
3Pružnost a pevnost 132PRPE  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )101MA02

132SM02
rozvrh
3Geomechanika 2I 135GM2I  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )135GM01 rozvrh
3Hydraulika 141HYA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
3Vodohospodářské inž. a životní prostředí 142VIZP  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )rozvrh
Stavební inženýrství, varianta J, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby 2I 124PSI2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )124PSI1 rozvrh
4Ekonomika a management 126EKMN  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )rozvrh
4Stavební mechanika 3 132SM3  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132PRPE
rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - beton 133NNKB  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Navrhování nosných konstrukcí - ocel 134NNKO  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )132PRxE rozvrh
4Dopravní stavby a územní plánování 136DSUZ  ( Z,ZK )7 kred. ( 5+1 )rozvrh
splnit 24 předmětů a získat 117 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Analýza konstrukcí 132ANKC  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )132SM3 rozvrh
5Betonové a zděné konstrukce 1 133BK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )133NNKB rozvrh
5Ocelové konstrukce 1 134OK01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )134NNKO rozvrh
5Zakládání staveb 1 135ZS01  ( Z,ZK )7 kred. ( 3+3 )135GM2I rozvrh
5Silniční stavby 1 136SS01  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )136DSUZ rozvrh
Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Dynamika stavebních konstrukcí 1 132DY01  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
6Betonové a zděné konstrukce 2 133BK02  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )133NNKB
6Dřevěné konstrukce 1 134DK01  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )132PRPE
6Silniční stavby 2 136SS02  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )136SS01
6Železniční stavby 1 137ZE01  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+2 )136DSUZ
splnit 10 předmětů a získat 59 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr, výuka v terénu kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden) 136YSVT  ( KZ )1 kred. ( 0+2 )136SS02
6Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden) 137YZVT  ( KZ )1 kred. ( 0+2 )137ZE01
splnit minimálně 1 předmět a získat 1 kredit
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Přetváření a porušování materiálů 132PRPM  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
7Betonové mosty 1 133BM1K  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+3 )133BK02 rozvrh
7Ocelové mosty 1 134OM1K  ( Z,ZK )4 kred. ( 3+1 )134OK01 rozvrh
7Podzemní stavby a mechanika hornin 135PZMH  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+2 )135ZS01 rozvrh
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
splnit 4 předměty a získat 20 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt K 132YKPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )132ANKC rozvrh
7Projekt K 133YKPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
7Projekt K 134YKPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Projekt D 135YDPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
7Projekt D 136YDPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )136SS02 rozvrh
7Projekt D 137YDPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )137ZE01 rozvrh
7Projekt D 220YDPJ  ( KZ )5 kred. ( 0+4 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 5 kreditů
Povinné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Technologie dopravních staveb 122TDOS  ( ZK )4 kred. ( 2+0 )
8Stavební management 126STMN  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )rozvrh
splnit 2 předměty a získat 10 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Technologie výroby stavebních materiálů 123YTVM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Moderní metody optimalizace 132YMMO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Výpočty konstrukcí na počítači 1 132YPM1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Programování inžen. výpočtů v C++ 1 132YPV1  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí 133YPRK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Technologie betonu 133YTB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí 134YMOD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. 134YPNK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Výpočty základových konstrukcí na počítači 135YVZK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
7Stavba pozemních komunikací a letišt 136YSKL  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Num. analýza transp. procesů 123YNTP  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Řízení vlastní stavební firmy 126YVSF  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Numerické metody v inž. úlohách 132YNMI  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Diagnostika stavebních konstrukcí 132YDSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Mikromechanika cementových kompozitů 132YMCK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Výpočty konstrukcí na počítači 2 132YPM2  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Statika a rekonstrukce histor. konstr. 132YSHK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Navrhování betonových konstr. na poč. 133YBKP  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Betony speciálních vlastností 133YBSV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Modelování a vyztužování betonových prvků 133YMVB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 133YPNB  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Technologie výstavby a rekon. bet. mostů 133YTBM  ( Z )2 kred. ( 1+1 )133BM1K
8Dřevo a udržitelná výstavba 134YDUV  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Nosné konstrukce ze skla 134YNKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Ocelové železniční mosty 134YOM2  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Tenkostěnné a spřažené konstrukce 134YTSK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Inženýrská geologie 135YING  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Výpočty podzemních konstrukcí na počítači 135YVPZ  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8BIM pro dopravní a pozemní stavby 1 136YBD1  ( Z )4 kred. ( 1+3 )
8Městské komunikace 136YMKO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Silniční software 136YSSO  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Konstrukce železničních staveb 137YKZE  ( Z )2 kred. ( 1+1 )137ZE01
8Městská kolejová doprava 137YMKK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Vysokorychlostní tratě 137YVTK  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
splnit minimálně 4 předměty a získat 8 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 101BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )100ODPR
xxxYKPJ
xxxYDPJ
rozvrh
8Bakalářská práce 132BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 133BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 134BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 135BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 136BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 137BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 210BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
8Bakalářská práce 220BAPK  ( Z )12 kred. ( 0+10 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 12 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr