Architektura a stavitelství -- studijní plán

  • Studijní program: B0731A010002 -- Architektura a stavitelství (B35AS)
  • Kód studijního plánu: BA201900
  • Studijní obor nebo specializace: ()
  • Kreditů studijního plánu celkem: 240

Informace: tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20

Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Matematika 1A 101M1A  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )rozvrh
1Stavební hmoty 123SHMA  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )
1Pozemní stavby A1 124PSA1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
1Ateliér architektonické kompozice 129AAKO  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )
1Grafická prezentace architektury 129GPA  ( KZ )5 kred. ( 0+5 )
1Úvod do navrhování architektury 129UNA  ( ZK )5 kred. ( 4+0 )
splnit 6 předmětů a získat 28 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Počítačové zobrazování objektů 101YPZO  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
1Digitální fotografie 105YPDF  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
1Právo (všeobecné) 105YPRA  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
1Rétorika 105YRET  ( Z )2 kred. ( 0+2 )
1Zakreslování stavebních konstrukcí 124YZSK  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Konstruktivní geometrie A 101KGA1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
2Matematika A2 101M2A  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )101M1A
rozvrh
2Pozemní stavby A2 124PSA2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )124PSA1
rozvrh
2Architektonické kreslení 129AKR  ( KZ )4 kred. ( 0+3 )rozvrh
2Atelier architektonické tvorby - základní 1 129ATZ1  ( KZ )4 kred. ( 0+4 )rozvrh
2Stavební mechanika 1A 132SMA1  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
splnit 6 předmětů a získat 27 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2ArchiCad 1 - základní 129YGA1  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2ArchiCad 2 - pokročilý 129YGA2  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Cinema 129YGCI  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Revit 129YGRE  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
23D Max 129YG3D  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
splnit minimálně 1 předmět a získat 2 kredity
Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Matematika 3A 101M3A  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+2 )101M2A
rozvrh
3Stavební fyzika 1A 124SFA  ( Z,ZK )7 kred. ( 4+3 )124PSA1
3Technická zařízení budov 1 125TBA1  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )
3Atelier architektonické tvorby - základní 2 129ATZ2  ( KZ )6 kred. ( 0+4 )
3Nauka o budovách 1 129NB01  ( Z,ZK )3 kred. ( 2+1 )
3Pružnost a pevnost A 132PRA  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+2 )132SMA1
rozvrh
Architektura a stavitelství, 4. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
4Pozemní stavby A3 124PSA3  ( Z,ZK )6 kred. ( 3+2 )124PSA2
rozvrh
4Technická zařízení budov 2 125TB2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )rozvrh
4Atelier architektonické tvorby 1 129AT01  ( KZ )6 kred. ( 0+6 )rozvrh
4Nauka o budovách 2 129NB02  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )rozvrh
4Stavební mechanika 2A 132SMA2  ( Z,ZK )4 kred. ( 1+2 )132PRA
rozvrh
4Stavební geodézie A 154SGEA  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )rozvrh
Architektura a stavitelství, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Pozemní stavby A4 124PSA4  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+1 )124PSA3
5Urbanismus 1 127UB01  ( Z,ZK )6 kred. ( 2+2 )
5Dějiny architektury 1 129DA01  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )
5Nauka o budovách 3 129NB03  ( Z )3 kred. ( 2+1 )
5Betonové a zděné konstrukce v arch. 1 133BZA1  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )132PRA
5Geologie 135GEA  ( Z,ZK )2 kred. ( 1+1 )
splnit 18 předmětů a získat 82 kreditů
Alternativní předměty
sem. volba atelieru, 5. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
5Atelier architektonické tvorby 2 129AT02  ( KZ )6 kred. ( 0+6 )
5International Architectural Studio 2 129IAS2  ( KZ )6 kred. ( 0+6 )
splnit 1 předmět a získat 6 kreditů
Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Urbanismus 2 127UR2B  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )rozvrh
6Dějiny architektury 2 129DA02  ( ZK )3 kred. ( 2+0 )rozvrh
6Betonové a zděné konstrukce v arch. 2 133BZA2  ( Z,ZK )5 kred. ( 3+1 )133BZA1
rozvrh
6Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1 134DOA1  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )132PRA rozvrh
6Mechanika zemin a zakládání staveb 135MZA  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+2 )135GEA
rozvrh
splnit 5 předmětů a získat 20 kreditů
Alternativní předměty
sem. volba atelieru, 6. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
6Atelier architektonické tvorby 3 129ATA3  ( KZ )10 kred. ( 0+8 )rozvrh
6International Architectural Studio 3 129IAS3  ( KZ )10 kred. ( 0+8 )rozvrh
splnit 1 předmět a získat 10 kreditů
Povinné předměty
sem. Architektura a stavitelství, 7. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
7Technologie staveb 122TS1A  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )
7Ekonomika a management 126MMA2  ( Z,ZK )5 kred. ( 2+2 )
7Stavební právo, soutěže a kontrakty 126SPSK  ( Z )2 kred. ( 2+0 )
7Atelier tvorby - konstrukční 129ATV4  ( KZ )9 kred. ( 0+6 )
7Dějiny architektury 3 129DA03  ( ZK )4 kred. ( 2+0 )
7Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2 134ODA2  ( Z,ZK )4 kred. ( 2+1 )132PRA
7Dopravní stavby 136DSA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
7Odborná praxe (3 týdny) 100ODPR  ( Z )0 kred. ( 0+6 )
splnit 8 předmětů a získat 30 kreditů
Povinně volitelné předměty
sem. Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Sociologie a psychologie 105YSAS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Stavební hmoty v architektuře 123YSHA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy 124YDRS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Komplexní stavební detail 124YKSD  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Navrhování systémů TZB 125YNST  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Počítačové modelování systémů TZB 125YPMT  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Řízení vlastní stavební firmy 126YVSF  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Seminář z územního plánování 127YSUP  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Urbanismus 3 127YUR3  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
8Dějiny architektury 4 129YDA4  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Ochrana památek 129YOPA  ( Z )2 kred. ( 2+0 )rozvrh
8Psychologie architektury 129YPSA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Statika v architektuře 132YKPA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )
8Navrhování betonových konstr. na poč. C 133YBKC  ( Z )2 kred. ( 0+2 )rozvrh
8Nosné konstrukce ze skla 134YNKS  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
8Kámen v architektuře 135YKA  ( Z )2 kred. ( 1+1 )rozvrh
Poznámka: doplnění 129YPSA
splnit minimálně 3 předměty a získat 6 kreditů
Jazyky
sem. Povinně volitelný jazyk, 2. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
2Angličtina 1 104YCA1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
2Němčina 1 104YCN1  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
Povinně volitelný jazyk, 3. semestr kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Angličtina 2 104YC2A  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCA1 rozvrh
3Němčina 2 104YC2N  ( Z,ZK )2 kred. ( 0+2 )104YCN1 rozvrh
splnit 2 předměty a získat 3 kredity
Povinná tělesná výchova
sem. Povinná tělesná výchova kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
1Tělesná výchovaTV1  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
2Tělesná výchova 2TV2  ( Z )0 kred. ( 0+2 )
splnit 2 předměty a získat 0 kreditů
Volitelné předměty
sem. volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
3Architektonické kreslení 3 129XA3K  ( KZ )1 kred. ( 0+3 )
4Kreslení v plenéru (1 týden) 129XA4K  ( Z )1 kred. ( 0+2 )rozvrh
splnit 0 předmětů a získat 0 kreditů
Povinný předmět, výběr podle katedry
sem. Architektura a stavitelství, bakalářská práce kód, zakončení kredity, rozsah návaznostrozvrh
8Bakalářská práce 124BPAA  ( Z )24 kred. ( 0+16 )100ODPR
129AAKO
129ATV4
129ATZ1
129ATZ2
129AT01
129AT02
129AT03
rozvrh
8Bakalářská práce 125BPAA  ( Z )24 kred. ( 0+16 )100ODPR
129AAKO
129ATV4
129ATZ1
129ATZ2
129AT01
129AT02
129AT03
rozvrh
8Bakalářská práce 127BPAA  ( Z )24 kred. ( 0+16 )100ODPR
129AAKO
129ATV4
129ATZ1
129ATZ2
129AT01
129AT02
129AT03
rozvrh
8Bakalářská práce 129BPAA  ( Z )24 kred. ( 0+16 )100ODPR
129AAKO
129ATV4
129ATZ1
129ATZ2
129AT01
129AT02
129AT03
rozvrh
Poznámka: doplněno 127BPAA
splnit 1 předmět a získat 24 kreditů

Poznámka: ▲ -- předmět je vypisován každý semestr